system kontroli Active Guard

Active Guard

zapewnia nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez agentów ochrony; możliwość wykonania wszechstronnych analiz w dowolnym czasie. Pełna informacja, planowanie i kontrola pracy pieszych i zmotoryzowanych patroli.

Zalety systemu:

  • podniesienie skuteczności ochrony fizycznej. Poprawa jakości pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy agentów ochrony, poprzez zmniejszenie liczby wizyt w obiektach koniecznych przy zastosowaniu innych technik kontroli obchodów. Nadzorujący ma możliwość bezpośredniego nadzoru nad agentem, może również z dowolnego miejsca połączyć się z aplikacją i przygotować raporty wewnętrzne i dla Klienta.
  • stały nadzór w czasie rzeczywistym nad prawidłowością przebiegu obchodów
  • skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy
  • możliwość monitorowania długotrwałego bezruchu
  • Możliwość obniżenia kosztów poprzez: zmniejszenie ilości wyjazdów interwencyjnych, zniesienie kosztów zakupu i montażu radiolinii antynapadowej i przekaźników, kosztów utrzymania technicznego, serwisów i konserwacji, redukcję kosztów łączności radiowej
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników dzięki: oszczędności czasu wynikającej z braku konieczności programowania urządzeń w terenie i odczytywania ich pamięci, prostocie obsługi umożliwiającej korzystanie z systemu każdemu pracownikowi ochrony.
  • Praktycznie nieograniczony zasięg działania i przepustowość systemu.

powrót