systemy alarmowe i antynapadowe (SSWiN)

System alarmowy

pozwala na identyfikację zagrożenia w strefach chronionych oraz podjęcie interwencji przez pracowników ochrony pełniących dyżur na obiekcie lub inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Odpowiednio dobrany system alarmowy znacznie podwyższa wydajność ochrony. Jego elementy pozwalają na weryfikację zagrożenia w newralgicznych strefach obiektu.

Dobrze zaprojektowany system alarmowy daje możliwość wykrycia zagrożenia jeszcze przed fizycznym wtargnięciem na chroniony obiekt.

Dodatkowym atutem przemawiającym za zastosowaniem systemów alarmowych jest zdalna możliwość weryfikacji zdarzeń na obiekcie (podgląd i rejestracja załączeń systemu). Systemy alarmowe dają dużą możliwość nie tylko przed kradzieżą czy naruszeniem strefy chronionej. Dodatkowe komponenty, które można stopniowo łączyć w element ostrzegania mogą.

Sygnalizować m.in.: pożar, ulatnianie tlenku węgla oraz gazu – przekazując informację do straży pożarnej, zalanie np. z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej

Systemy antynapadowe

Składają się na nie: radiolinia antynapadowa, piloty antynapadowe oraz urządzenia monitorujące.

Proste połączenie trzech urządzeń mających bardzo dużo zastosowań, jako system napadowy pracowników ochrony realizujących na co dzień ochronę fizyczną we wszystkich rodzajach obiektów.

Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest w sytuacjach wystąpienia: zagrożenia życia, utraty zdrowia, wystąpienia okoliczności typu pożar, napad, wymuszenie, ponieważ sygnał z tego systemu jest przekazywany za pośrednictwem dyspozytora do służb medycznych i ratowniczych.

Niewielki nakład finansowy poniesiony na zakup i montaż tego systemu przyniesie wymierne korzyści dla klienta.

powrót